SIA "PĻAVIŅU DM" datu aizsardzība

SIA „Pļaviņu DM”, reģistrācijas Nr. 40003277279, juridiskā adrese Rīgas iela 16, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120 ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību. Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams. Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, ja tas būtu nepieciešams vai, ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti. Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

In accordance with the General Data protection Regulation (EU 2016/676) and other data protection legislation, please be informed that SIA “Pļavinu DM”, with address at Rīgas iela 16, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV - 5120, will process your personal data to conduct the appropriate communications that occur as a result of the relationship you have with SIA “Pļaviņu DM” or any of its employees. You have the right to access your data and to amend, erase, restrict, and oppose to your data by sending a respective request with a copy of your personal identification document to the abovementioned postal address or to the following e-mail address: info@plavinudm.lv. Furthermore, you can lodge a claim to the Data Protection Inspectorate, if you find that your rights have not been properly addressed.


Iekšējie datu aizsardzības noteikumi ...

Pielikums Nr.1 ...

Pielikums Nr.2 ...