SIA "PĻAVIŅU DM" produkcijas un kvalitātes specifikācija


Minerālmateriāli betonam saskaņā ar LVS EN 12620+A1:2008 ...

Minerālmateriāli bituminētiem maisījumiem un virsmas apstrādēm ceļiem, lidlaukiem un
citiem satiksmes laukumiem saskaņā ar LVS EN 13043:2002+AC:2004 ...

Minerālmateriāli nesaistītajiem un hidrauliski saistītajiem maisījumiem būvniecībai un
ceļu konstrukcijām saskaņā ar LVS EN 13242+A1:2008 ...

Drošības datu lapa ...